top of page
trainer
Train de Trainer - Els de Rooij is co-auteur van :  ACT your way en ACT in balans

Wanneer je het werkboek ACT your Way  of ACT in balans wil gebruiken in je werk kan je deel nemen aan een van de trainingen voor trainers. Na deelname aan deze training ben je in staat om het werkboek op een gestructureerde en effectieve manier in een cursus, training of therapie te gebruiken.  Op de genoemde website tref je de praktische informatie over deze trainingen:​

 

Training voor trainers: ACT your way en ACT in balans  www.act-fabriek.nl

 

De eigen weg van jongeren

Veel jongeren en adolescenten worstelen met het uitstippelen van hun eigen weg, het maken van keuzes, en het aanpakken van dingen die ze anders willen. Hierdoor voelen ze zich angstig of somber en lopen ze vast in hun ontwikkeling


ACT your way is een werkboek voor jongeren van 15-25 jaar. Het boek heeft een zeer praktische insteek en laat de jongere het geleerde meteen toepassen in de praktijk met behulp van oefeningen. Als je het boek leest, doorloop je als het ware een traject in 4 stappen waarbij je zicht krijgt op wat je wilt bereiken, wat je in de weg staat, wat je nodig hebt om je wens te bereiken en hoe je op koers blijft. De auteurs geven tips aan de hand waarvan de lezer zelf zijn eigen keuzes kan maken.​

boek.jpg
aib 2.png
ACT in balans voor volwassenen.
Hoe kun je jezelf zijn in een ‘maakbare’ wereld? ‘Gelukkig zijn is een keuze’ wordt vaak gezegd, maar hoe doe je dat? Hoe ga je ermee om als je lichaam niet meewerkt, of als je steeds twijfelt over werk of opleiding? En hoe kun je jezelf zijn met al je imperfecties, in een wereld waarin alles maakbaar lijkt? Een waardevol en zinvol leven leef je in meerdere gebieden: in relaties, je gezondheid, je werk en je vrije tijd. Balans in je leven gaat dan ook over al deze gebieden samen. Soms ben je op één gebied uit balans, soms op meerdere gebieden. Je vindt je balans door wat je doet te veranderen én je steeds aan te passen aan de situatie waarin je verkeert. Balans creëren in zeven stappen ACT in balans is een programma voor persoonlijke ontwikkeling. Het is gebaseerd op de acceptance and commitment therapy. Deze methode helpt mensen te focussen op datgene wat ze kunnen veranderen: hun eigen gedrag. Met dit praktische boek vol tips en oefeningen leer je in zeven stappen meer balans in je leven te creëren, energie te steken in wat je écht belangrijk vindt, en je energie niet te laten wegvloeien met activiteiten die niet passen bij hoe jij wilt zijn.
bottom of page