top of page
psycholoog
Je bent welkom met de volgende klachten:

 

•  stemmingsklachten als somberheid en depressie;

•  stemmingswisselingen;

•  angstklachten (dwang, fobieën, paniekaanvallen, overmatig piekeren, sociale angsten, hypochondrie);

•  problemen als gevolg van negatief zelfbeeld en/of gebrek aan zelfvertrouwen;

•  problemen in de relaties met anderen;

•  posttraumatische stress-stoornis en andere traumagerelateerde klachten;

•  psychosomatische klachten.


Als er sprake is van suicidaliteit, psychose en/of verslavingsproblematiek adviseer ik je contact op te nemen met een instelling voor specialistische GGZ.

 

In geval van crisis kunt je, bij mijn afwezigheid, contact opnemen met je huisarts of de huisartsenpost.

 

De praktijk biedt hulp in wat voorheen  BasisGGZ genoemd werd.  Als de verwachting is dat je langdurende en intensievere hulp nodig hebt, word je verwezen naar de specialistische GGZ.

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars

Praktisch

Kosten zijn voor eigen rekening. Je hebt geen doorverwijzing van de huisarts nodig. 

Ik behandel psychologische klachten in de Basis-Geestelijke-Gezondheids-Zorg (BasisGGZ). Ik werk contractvrij, dit betekent dat ik geen contracten met de verschillende zorgverzekeraars heb afgesloten. Ook heb ik geen digitaal declaratie systeem. Je kan de rekening niet indienen bij de verzekeraar. Je moet de kosten dus zelf betalen. Je krijgt de kosten ook niet deels vergoed.

(Wanneer een psycholoog wel contracten heeft afgesloten en/ of een digitaal dossier/ declaratie systeem heeft, worden alle kosten of een deel van de kosten vergoed)

bottom of page