top of page
coach
Waarom

omdat je als volwassene in ontwikkeling blijft en soms de behoefte voelt zaken die spelen of vragen die je hebt op een rijtje te zetten. Dit om inzicht te krijgen in hoe je iets wilt aanpakken of welke keuzes je wilt maken.

 

Het kan hier gaan over het in balans brengen van verschillende rollen die je hebt als volwassene (ouder, partner, collega, familielid, vriend). Maar ook het willen veranderen van je bekende gedragspatronen waar je mogelijk in verzeild bent. Ook kan je een periode overvraagt worden of uit balans zijn ten gevolge van ziekte, relatieproblemen, veranderingen op het werk.

In de meeste gevallen blijf je in balans en ontwikkeling door in gesprek te blijven met  partner, familie, collega’s en vrienden maar soms is een coach degene die iets extra’s kan bieden. Binnen mijn praktijk wil ik mijn kennis inzetten om volwassenen laagdrempelig hulp te kunnen bieden. Zie ook veel voorkomende klachten.

Veel voorkomende klachten

Leeftijdsfase problematiek: problemen die samenhangen met de bijzondere leeftijdsfase waarin je zit (huis verlaten, nieuwe baan beginnen, trouwen). In deze fase wordt extra aanspraak gedaan op je vaardigheid in hoe je dingen aanpakt en met dingen omgaat. Blijkt  je vaardigheid tijdelijk te kort te schieten, dan kunnen klachten ontstaan.

Identiteitsproblematiek: onzekerheid over veel onderwerpen die verband houden met je identiteit zoals doelen op de langere termijn, loopbaankeuze, vriendschappen, seksuele gerichtheid en trouw aan een groep.

Aanpassingsproblematiek: Het ontstaan van emotionele klachten zoals angst en somberheid en  gedragsproblemen in reactie op een duidelijke stress veroorzakende factor. Denk hierbij aan ziekte, verlies, verhuizing en verandering op school of werk.

De coaching is laagdrempelig.

Je hebt er geen verwijzing voor nodig. Je kan gewoon zelf bellen of mailen. Dat kan wanneer problemen hoog opgelopen zijn, maar ook al eerder.

Een coach ondersteunt je persoonlijke ontwikkeling. Een coach richt zich met name op heden en toekomst. Coaching is anders dan psychotherapie of psychologische behandeling.

Waarom 

omdat je als jongvolwassene/ jongere, in deze tijd, een hele klus te klaren hebt. Je hebt veel ballen hoog te houden. Je wilt of moet voldoen aan eisen van school, studie of werk. Hoe ga je om met sociale media en (ideaal-) beelden die tv & bladen voorspiegelen. Hoe zorg je dat je zowel thuis, met vrienden en elders alles op orde hebt? En dit terwijl je aan het uitvinden bent wat je zelf wilt en belangrijk vindt. Faalangst, motivatieproblemen, het niet meer zien zitten, ruzies, boos of verdrietig zijn, kunnen hier gevolgen van zijn. In de meeste gevallen kom je er uit met de steun van thuis, familie en vrienden maar soms is een coach degene die uitkomst kan bieden. Zeker als er in deze periode van je leven nog iets anders gebeurt (zoals studiekeuze, verhuizing, switch van school, scheiding, veranderende vriendenkring of ziekte) kan beetje hulp zeer welkom zijn.

 

Binnen mijn praktijk wil ik mijn kennis inzetten om jongeren laagdrempelig en op tijd dit steuntje in de rug te bieden. 

bottom of page