top of page

werkwijze

Zowel in coaching als in psychologie: praktisch en oplossingsgericht. ​

 

De ondersteuning is gericht op het hier & nu. Uitgangspunten zijn: het versterken van vertrouwen in jezelf, het je eigen maken van oplossingsvaardigheden en het leren omgaan met dilemma’s. Er wordt met name gewerkt met  oplossingsgericht werken waarbij technieken gebruikt worden uit  Cognitieve- gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment (ACT).

Bij oplossingsgericht werken gaat het niet om wat er niet goed gaat, maar wat juist wel goed gaat. Op het analyseren van wat wel werkt, wat wel goed gaat, wat wel resultaat oplevert. Het resultaat van oplossingsgericht werken is, dat je vaak in snel tempo weer gebruik kunt maken van je eigen hulpbronnen waardoor je je zelfvertrouwen weer terugvindt. 

CGT - cognitieve gedragstherapie is niet zozeer één specifiek behandeling, maar een systematische manier van probleembenadering en probleemoplossing. De CGT gaat er vanuit dat gedrag (met een reden) is aangeleerd en dat je verandering in je gedrag en gedachten kunt  aanbrengen waardoor ook je gevoel kan veranderen.

ACT- bij acceptance en commitment therapy committeer je je aan je eigen waarden waarbij je de daarbij vrijkomende gedachten en gevoelens accepteert. Ook wordt hier gebruik gemaakt van mindfullnes technieken; in het hier en nu zijn met je aandacht zonder oordeel.

EMDR- bekende en goed werkende methode bij: bij post traumatische stress, angsten voor situaties in toekomst, boosheid-woede,trauma  (bv pesten) uit verleden. Zie www.emdr.nl

Onderscheid psychologie, psychotherapie, coaching.

 

Psychologische behandeling is aan de orde wanneer er sprake is van psychologische stoornissen waarbij een diagnose te stellen is. Hiervoor heb je een verwijzing van de huisarts nodig. De klachten zijn vaak goed en snel te verhelpen.

Bij psychotherapie gaat het om behandeling van een aantal klachten die al langer bestaan, veel impact op je leven en functioneren hebben. Je ontwikkeling belemmeren en zelfs je ontwikkeling verstoren. Deze klachten hebben vaak een langere aanpak en ondersteuning nodig.

Het woord coaching komt oorspronkelijk uit het Frans en het Engels. Een coach is een wagen om mensen te vervoeren van de ene naar de andere plaats. Het werkwoord 'to coach' houdt ook wel in het vervoeren van een gewaardeerd of waardevol persoon.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding. De coach ondersteunt en begeleidt en de coachee (de gecoachte persoon) gaat actief een leerproces in. Vooraf worden in het coachingstraject doelen bepaald waar stapsgewijs naar toe wordt gewerkt. Er wordt oplossingsgericht gewerkt en de coach gaat niet al te diep in op de oorzaken van problemen.

bottom of page