tarieven
Tarieven coach

Particulier: 80 euro per afspraak van een uur. Deze kosten zijn niet te declareren bij een zorgverzekeraar daar het niet gaat om een behandeling waar sprake is van een gediagnosticeerde stoornis in termen die de geestelijke gezondheidszorg hanteert.

De gesprekken zijn (vrijwel altijd)  btw vrij,  daar het in deze gesprekken meestal gaat over psychologische begeleiding. 

Bedrijven die een medewerker willen laten coachen: kosten 130 euro per afspraak van een uur. Exclusief btw.

Een coach traject duurt meestal tussen de 5 en 10 afspraken. 

Betaling

Ik stuur aan einde van het coach traject een rekening. 

Tarieven SUPERVISIE

45 minuten 90 euro- 60 minuten 120 euro. 

Tarieven psychologie 

Ik werk in de BasisGGZ en contractvrij. Psychologische hulp is opgenomen in de basisverzekering. Dat betekent dat de verzekering uw behandeling vergoedt. U heeft hiervoor wel een verwijzing van de huisarts nodig. Dat is echter niet nodig als u kiest voor zelf betalen.

U dient een verwijzing te hebben van de huisarts (voor BasisGGZ) voordat de behandeling start. Deze verwijzing moet aan een aantal regels voldoen, dit checken we bij de intake. Uw huisarts verwijst als er een vermoeden is van een psychische stoornis die beschreven is in de DSM IV (=handboek psychiatrie). Als na intake blijkt dat er geen sprake is van zo’n stoornis, dan wordt alleen de intake vergoed. U kunt er dan voor kiezen de vervolghulp zelf te betalen of elders passende hulp te zoeken.

De overheid heeft een aantal pakketten vastgesteld met een maximum vergoeding. Afhankelijk van de ernst van de klachten bespreken we met u welk pakket gekozen zal worden.

De tarieven voor deze pakketten zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit):

- Kort traject: €522,13

- Middellang traject: €885,01

- Intensief traject: €1434,96

- Onvolledig traject (bv. na doorverwijzing): €228,04

 

Het pakket bevat maximaal 13 gesprekken.

Ieder behandelpakket telt een maximaal aantal minuten, waarbinnen de behandeling plaatsvindt. De totale behandeling omvat: intake, behandeling, verslaglegging, overleg met huisarts, telefonisch en mailcontact, consultatie van specialisten etc.

Bij volwassenen (vanaf 18 jaar) is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het soort polis dat u heeft en van de vraag of uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekering.

Praktijk Els de Rooij heeft geen contracten met verzekeringen afgesloten.

Bij een naturapolis moet u meestal een deel zelf betalen (vaak wordt tussen de 60% en 80% vergoed, raadpleeg uw polis). Als u een restitutiepolis heeft, vergoedt de verzekeraar wel de volledige kosten. Ook wordt bij volwassenen het eigen risico aangesproken. In 2021 is dit minimaal 385 euro per jaar. Check van tevoren uw zorgpolis goed en/of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Betaling

Tijdens het behandeltraject sturen wij u maandelijks een rekening die u dient te voldoen binnen de gestelde termijn. Deze maandelijkse rekening kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. U schiet de kosten dus voor. Aan het eind van de behandeling krijgt u een totaalnota. Deze nota kunt u wel indienen bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag dat vergoed wordt, zal daarna door uw verzekering naar u overgemaakt worden.

 

Als de hulp niet vergoed wordt en u betaalt zelf, dan worden de volgende tarieven gehanteerd:

 

Behandelcontact (45 minuten):

- €105,-,- (inclusief 15 minuten administratie)

U kunt een afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen.

Daarna worden de kosten van de afspraak deels (50%) in rekening gebracht.