psycholoog
Je bent welkom met de volgende klachten:

 

•  stemmingsklachten als somberheid en depressie;

•  stemmingswisselingen;

•  angstklachten (dwang, fobieën, paniekaanvallen, overmatig piekeren, sociale angsten, hypochondrie);

•  problemen als gevolg van negatief zelfbeeld en/of gebrek aan zelfvertrouwen;

•  problemen in de relaties met anderen;

•  posttraumatische stress-stoornis en andere traumagerelateerde klachten;

•  psychosomatische klachten.


Als er sprake is van suicidaliteit, psychose en/of verslavingsproblematiek adviseer ik je contact op te nemen met een instelling voor specialistische GGZ.

 

In geval van crisis kunt je, bij mijn afwezigheid, contact opnemen met je huisarts of de huisartsenpost.

 

De praktijk biedt hulp in de zogeheten BasisGGZ. De huisarts verwijst je naar de BasisGGZ als de inschatting is dat er maximaal 12 gesprekken nodig zijn om je klacht te verhelpen. Als de verwachting is dat je langerdurende en intensievere hulp nodig hebt, word je verwezen naar de specialistische GGZ.

Praktisch

Ik behandel psychologische klachten in de Basis-Geestelijke-Gezondheids-Zorg (BasisGGZ). Ik werk contractvrij, dit betekent dat ik geen contracten met de verschillende zorgverzekeraars heb afgesloten. 

(Wanneer een psycholoog contracten heeft afgesloten worden alle kosten van de behandeling  vergoed)

Psychologische hulp is echter opgenomen in de basisverzekering. Dat betekent dat de verzekeraar, ook al werk ik contractvrij, toch deels je behandeling vergoedt. Je hebt hiervoor wel een verwijzing van de huisarts nodig. Dat is echter niet nodig als je kiest voor zelf betalen.

NB in ben ook werkzaam in Zaltbommel. www.Psycholgenbommelerwaard.nl. Hier zijn wel contracten met zorgverzekeraars afgesloten en wordt hulp vergoed. Je kan ook via deze praktijk contact op nemen met mij. 

Je dient een verwijzing te hebben van de huisarts (voor BasisGGZ) voordat de behandeling start. Deze verwijzing moet aan een aantal regels voldoen, dit checken we bij de intake. Je huisarts verwijst als er een vermoeden is van een psychische stoornis die beschreven is in de DSM IV (=handboek psychiatrie). Als na intake blijkt dat er geen sprake is van zo’n stoornis, dan wordt alleen de intake vergoed. Je kunt er dan voor kiezen de vervolghulp zelf te betalen of elders passende hulp te zoeken.